SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI A LEGUMELOR DONATE

Dragi colegi,
Ediția 2023 a campaniei sociale „Săptămâna legumelor și a fructelor donate” este organizată în perioada 20 -24 noiembrie 2023.
Campania implică strângerea de legume și fructe de către elevii voluntari SNAC şi donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituții sociale.
Cele trei etape ale campaniei sunt:
• prezentarea acestei campanii, în unitățile școlare, de către voluntarii SNAC;
• identificarea, de către fiecare unitate de învățământ implicată, a familiilor din comunitate aflate în dificultate;
• colectarea tuturor donațiilor, constând în legume și fructe, la nivelul unităților de învățământ implicate în SNAC. Donațiile colectate vor fi dirijate către familiile aflate în dificultate.
Vă urăm SPOR LA FAPTE BUNE!❤️

Împreună prindem curaj!

Stimați colegi,

 

Ministerul Educației a lansat o oportunitate de finanțare a proiectelor de prevenire a violenței în mediul școlar. La nivelul județului Olt va fi alocată suma de 29000 lei.

 

 

Cine poate aplica?

Condițiile de participare sunt următoarele:

 • unitatea de învățământ să aibă personalitate juridică;
 • unitatea de învățământ demonstrează că există necesitatea inițierii și desfășurării unor activități de prevenire a violenței și infracțiunilor pentru preșcolari/elevi și familiile acestora;
 • unitatea de învățământ își propune să implice Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalității în proiectarea și desfășurarea activităților.

Instituțiile de învățământ cu PJ aplică prin intermediul Comisiei de prevenire a violenței.

 

Care este termenul limită pentru depunerea formularului de aplicare?

Termenul limită pentru depunerea formularului de aplicare este 10 decembrie 2023.

Formularul de aplicare se depune împreună cu o adresă de înaintare la la secretariatul CJRAE Olt din loc. Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8b, et. 3 (sediul ISJ Olt) sau online la adresa cjraeolt@isjolt.ro

Formularul de aplicare se poate descărca de aici.

 

Care este calendarul proiectului?

Denumire etapă Perioada de realizare
1. Informarea     unităților     de       învățământ                              privind oportunitatea înscrierii în program noiembrie 2023
2.  Constituirea echipelor de proiect la nivelul județului Olt și definirea  criteriilor specifice de selecție a UIP noiembrie 2023
3. Înscrierea unităților de învățământ în program prin depunerea dosarului de candidatură la secretariatul CJRAE Olt din loc. Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8b, et. 3 (sediul ISJ Olt) sau online la adresa cjraeolt@isjolt.ro 10 decembrie 2023
4. Selectarea unităților de învățământ în program și transmiterea listelor de către CJRAE Olt către ISJ Olt 15 decembrie 2023
5. Coordonarea/susținerea și monitorizarea activităților la nivelul unităților de învățământ Ianuarie – mai 2024
6. Centralizarea rezultatelor obținute la nivel județean și raportarea acestora către ME Iulie 2024

 

Care este suma maximă alocată fiecărui proiect?

Bugetul estimat al proiectului nu trebuie să depășească suma de 4000 lei.

 

Ce activități pot fi incluse în proiect?

Unitățile de învățământ sunt încurajate să proiecteze, inițieze și desfășoare activități adaptate nevoilor preșcolari/elevilor, familiilor acestora și climatului școlar.

Activitățile bazate pe implicarea activă a preșcolarilor/elevilor, pe cooperare și crearea unui spațiu sigur pentru fiecare pot avea un impact semnificativ și pozitiv asupra acestora. De asemenea, o componentă importantă este implicarea părinților în activitățile școlii, alături de alți parteneri sau reprezentanți ai comunității locale. Sunt încurajate parteneriatele publice, cât și cele publice private, între unitățile de învățământ și ONG-uri sau/și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Activitățile pot fi organizate în cadru școlar sau extrașcolar, inclusiv în săptămâna „Școala Altfel”.

Exemple de activități:

 • Activități de cunoaștere și dezvoltare a coeziunii pentru elevi, cadre didactice.
 • Biblioteca vie, inclusiv cu victime ale violenței/ persoane care au fost condamnate, apoi reintegrate și reabilitate social;
 • Teatru forum;
 • Cluburi de filme/ documentare tematice;
 • Grupuri de sprijin pentru elevii implicați în situații de violență (elevii cu comportamente violente, elevii victime dar și elevii martori);
 • Vizite la tribunal, la muzeele închisorilor;
 • Activități de învățare între egali (peer education);
 • Activități artistice și sportive;
 • Concursuri tematice;
 • Campanii de conștientizare și sensibilizare;
 • Ateliere pentru susținerea familiilor în ceea ce privește exercitarea rolului lor educativ (în colaborare cu cadre didactice și cu alți parteneri);
 • Întâlniri ale elevilor și cadrelor didactice cu reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei, Serviciului pentru siguranța școlară, în vederea realizării unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violenței;
 • Participarea cadrelor didactice la activități de formare privind managementul/rezolvarea conflictelor și managementul clasei, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, promovarea cooperării, organizate în cadrul școlii, la CCD sau la parteneri;
 • Sesiuni de informare/instruire referitoare la aplicarea Procedurii de management a cazurilor de violență adresate personalului unităților de învățământ și chiar elevilor.

Care sunt criteriile generale de selecție?

Criterii generale de selecție sunt:

 • Formularul de înscriere este completat în întregime, sunt descrise nevoile preșcolarilor/ elevilor, activitățile propuse, rezultatele așteptate, echipa implicată, parteneriatele și cheltuielile necesare;
 • Activitățile propuse sunt adecvate pentru nevoile preșcolarilor/elevilor și se încadrează în obiectivele programului;
 • Desfășurarea activităților propuse este planificată în perioada noiembrie 2023 – mai 2024;
 • Bugetul solicitat este de maxim 4000 lei;
 • Cheltuielile și bugetul estimat sunt corelate cu activitățile propuse.

Care sunt criteriile specifice de selecție?

Criteriile specifice de selecție sunt:

 • Implicarea părinților în cel puțin o activitate a proiectului;
 • Inițierea a cel puțin un parteneriat cu ONG/ instituție publică / instituție privată.

Unde pot găsi informații suplimetare?

Pentru informații suplimentare accesați https://edu.ro/anti_violenta și Anexa 1OM 6631/2023

 

Ar putea fi un element grafic cu text care spune „MINISTERUL EDUCAȚIEI edu.ro/anti_violenta Obiective Crearea unui climat sigur, primitor și de susținere în Ècoală Îmbunătățirea relațiilor și coeziunii comunităț›ii școlare Încurajarea preșcolarilor/elevilor să raporteze faptele de violență și martorilor să adopte strategii de susținere a victimelor și descurajare comportamentelor violente ale autorilor Îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale ale preÈcolarilor/elevilor Conștientizarea consecințelor asociate săvârșirii faptelor de violență ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”

 

Ar putea fi o imagine cu text care spune „MINISTERUL EDUCAȚIEI edu.ro/anti_violenta violenta Sugestii de activități Activități de cunoaștere și dezvoltare a coeziunii colectivelor școlare Bibliotecă vie, teatru forum Cluburi de filme/documentare tematice Grupuri de sprijin pentru elevi Vizite tematice Activități artistice și sportive pentru dezvoltare personală și coeziunea grupului Concursuri tematice, campanii de conÈtientizare și de sensibilizare Ateliere pentru susținerea familiilor Întâlniri cu reprezentanți ai Poliției, ai Jandarmeriei, ai Serviciului pentru siguranță Ècolară Activități de formare pentru personalul Ècolii ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”

MANAGEMENTUL CAZURILOR DE VIOLENȚĂ, CONSUM DE SUBSTANȚE, PORT ARMĂ

Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar (aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.235/2023) reglementează modalitățile de lucru, regulile aplicabile și responsabilitățile persoanelor implicate în managementul interinstituțional şi multidisciplinar al:

 1. cazurilor de violență ușoară între antepreșcolari/preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar || descarcă schema de management
 2. cazurilor de violență gravă între preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar || descarcă schema de management
 3. cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, săvârșită de membri ai personalului unității de învățământ, în mediul școlar || descarcă schema de management
 4. cazurilor de violență asupra personalului unității de învățământ, săvârșită de elevi, în mediul școlar || descarcă schema de management
 5. suspiciunilor de violență comisă asupra copilului în afara mediului școlar || descarcă schema de management
 6. cazurilor de suspiciune de consum de substanțe psihoactive în rândul elevilor || descarcă schema de management
 7. cazurilor de suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase sau suspiciunea săvârșirii, de către elevi, a unei infracțiuni în mediul școlar || descarcă schema de management

 

În managementul cazurilor de violență, consum de substanțe psihoactive sau suspiciune de folosire, fără drept, de obiecte periculoase se recomandă următoarele măsuri de sprijin:

 • participarea la activități de consiliere de grup şi/sau individuală;
 • organizarea şi recomandarea participării la întâlnirile unui grup tematic de suport;
 • organizarea şi recomandarea participării copiilor implicaţi în situaţii de violenţă la activităţi de dezvoltare a abilităţilor socio-emoționale şi a strategiilor de autoreglare emoţională în momente de stres;
 • referirea/recomandarea pentru intervenţie psihologică şi psihoterapeutică;
 • identificarea resurselor pentru angajarea unui terapeut care să asiste copilul victimă sau autor pe parcursul unei perioade de timp – servicii de tip shadow;
 • activităţi de combatere a discursului instigator la ură, a discriminării, a marginalizării, a normelor sociale care favorizează violenţa;
 • activităţi de mediere a conflictelor, prin abordări restaurative – excepţie victimele violenţei de gen;

Serviciile publice de asistență socială pot fi sesizate prin apelarea   numărului unic național 119, destinat raportării și prevenirii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare și forme de violență asupra copilului.

 

Proiect Erasmus+ „Growing Resilient Outcomes for Wellbeing”

Prin intermediul parteneriatului cu Asociația We Can Fly Slatina, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt implementează în această perioadă proiectul Erasmus+„Growing Resilient Outcomes for Wellbeing” (G.R.O.W.) 2022-3-RO01-KA210-YOU-000100304
Prin schimbul de bune practici între specialiști din domeniul psihologiei educației din România, Spania, Cehia și Grecia, ne-am propus să elaborăm un manual educațional non-formal pe tema prevenirii părăsirii timpurii a școlii.
Colecția de bunele practici va conține o abordare inovatoare, iar conținuturile sale vor promova susținerea sănătății mintale și managementul învățării elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile și care prezintă risc de părăsire timpurie a școlii.
Prima mobilitate a proiectului a avut loc la Slatina, în perioada 18-20 iunie 2023, evenimentul fiind susținut de către profesorii consilieri școlari din cadrul CJRAE Olt.

IA ATITUDINE, SPUNE STOP VIOLENȚEI ȘI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI ȘI ALTE SUBSTANȚE PSIHOACTIVE!

Campania ”Ia atitudine, spune STOP violenței și consumului ilicit de droguri și alte substanțe psihoactive!” se desfășoară în perioada 1 mai – 16 iunie, în toate unitățile de învățământ din județul Olt.

Activitățile din cadrul campaniei sunt desfășurate de către:

 • profesorii consilieri școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt
 • lucrătorii Biroului Siguranță Școlară și polițiștii de proximitate din cadrul Biroului Ordine Publică –Poliția municipiului Slatina în toate unitățile de învățământ din municipiul Slatina, în baza unui calendar comun al activităților
 • polițiștii de proximitate din cadrul polițiilor municipale și orășenești
 • polițiștii de ordine publică din mediul rural la unitățile de învățământ de pe raza de competență
 • polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității
 • reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Olt

Scopul campaniei: Prevenirea conduitelor violente în rândul elevilor, a consumului ilicit de droguri și alte substanțe psihoactive.

Elevii beneficiari primesc informaţii cu privire la formele şi modurile de manifestare a violenţei, efectele acestui fenomen în plan personal/social, psihic/fizic, juridic/pecuniar etc. Informațiile sunt sistematizate prin prezentarea unor studii de caz concludente și a unor recomandări preventive, adecvate categoriei de vârstă a beneficiarilor.

Elevilor le sunt prezentate diferite situaţii cu care se pot confrunta atât la şcoală cât și în alte medii pe care le frecventează şi li se solicită să prezinte modalităţi de rezolvare a acestora, soluții care să excludă actele de violenţă sau să prevină apariţia acestora.

De asemenea, elevilor din clasele gimnaziale  precum și elevilor din clasele liceale, le sunt prezentate informații în vederea conștientizării cu privire la efectele consumului de droguri și substanțe interzise și a riscurilor la care se expun în cazul traficului și consumului ilicit de droguri și substanțe cu efect psihoactiv.

 

Instituțiile partenere:

 • CONSILUL JUDEȚEAN OLT
 • INSPECTOTRATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN OLT
 • INSTECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT
 • CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT
 • CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG CRAIOVA
 • CONSILIUL JUDEȚEAN AL ELEVILOR OLT
 • UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL OLT

 

ANUNȚ POSTURI PENTRU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ/DETERMINATĂ

 

Lista posturilor pentru angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ din cadrul

CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT

NR. CRT. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT POST NR. ORE DETALII
1.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru Șc. gimn. Mihai Eminescu Corabia+ Șc. gimn. Orlea; obligatia de predare Ed. socială(2 ore) la Șc. M. Eminescu Corabia
2.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA (NIVEL LICEAL) PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru Lic. tehnologic „Dimitrie Petrescu” Caracal; obligatia de predare Psihologie(2 ore)
3.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA (NIVEL LICEAL) PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Eliberat prin pretransfer; punct de lucru Liceul Tehnologic „Tănase Constantin” Izvoarele; obligatie de predare Educație financiară(2 ore)
4.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Dobrosloveni+ Școala Gimnazială Fălcoiu; Obligația de predare: Educație financiară(1 oră la Șc. Dobrosloveni+ 1 oră la Șc. Fălcoiu)
5.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Scărișoara+ Școala Gimnazială Băbiciu; Obligația de predare: Educație socială(2 ore) la Șc. Băbiciu
6.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Grădinari+ Școala Gimnazială Strejeștii de Jos(Ed. socială – CDS- 2 ore)
7.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA (NIVEL LICEAL) PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Liceul Tehnologic „Ion Popescu” Cilieni+ Școala Gimnazială Izbiceni; Obligația de predare: Psihologie(1 oră la Lic. Cilieni)+ Ed. socială(1 oră la Șc. Izbiceni)
8.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Stoenești+ Școala Gimnazială Fărcașele; Obligația de predare: Educație socială(1 oră la Șc. Fărcașele)+ CDS(1 oră la Șc. Stoenești)
9.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Brastavățu+ Școala Gimnazială Vișina+ Școala Gimnazială Vișina Nouă; Obligația de predare: Educație socială(2 ore) la Șc. Brastavățu
10.    ENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA (NIVEL LICEAL) PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Liceul Tehnologic Tufeni+ Școala Gimnazială Corbu; Obligația de predare: Psihologie(2 ore) la Lic. Tufeni
11.    CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA (NIVEL LICEAL) PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu” Caracal; Obligația de predare:Psihologie(2 ore)
12.    ENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA (NIVEL LICEAL) PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Liceul Tehnologic Drăgănești-Olt; Obligația de predare:Ed. financiară(1 oră)+ Economie(1 oră)
13.    CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA (NIVEL LICEAL) PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Liceul Tehnologic Vitomirești+ Școala Gimnazială Dobroteasa; Obligația de predare: Logică(1 oră)+ Psihologie(1 oră) la Liceul Vitomirești
14.    CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CENTRE LOGOPEDICE INTERSCOLARE PROFESOR LOGOPED 16 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială „N. Coculescu”+ Școala Gimnazială „Gh. Popescu” Mărgineni, Scornicești
15.    CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CENTRE LOGOPEDICE INTERSCOLARE PROFESOR LOGOPED 16 / 0  Punct de lucru: Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”+ G.P.N. „Dumbrava Minunată” Drăgănești-Olt

 

 

Lista posturilor pentru angajare pe perioadă DETERMINATĂ din cadrul

CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT

 

  NR. CRT. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT POST NR. ORE DETALII
  1.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  ART. 255 LEN;PUNCT DE LUCRU: CARACAL
  2.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Radomirești+ Școala Gimnazială Dăneasa; Obligația de predare: Educație socială(1 oră la Șc. Radomirești+ 1 oră la Șc. Dăneasa)
  3.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Vâlcele+ Școala Gimnazială Șerbănești; Obligația de predare: Educație socială(2 ore) la Șc. Șerbănești
  4.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA (NIVEL LICEAL) PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș+ Școala Gimnazială Leotești, Bobicești; Obligația de predare: Psihologie(2 ore) la Lic. „Petre Pandrea” Balș
  5.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Redea+ Școala Gimnazială Bucinișu+ Școala Gimnazială Rotunda; Obligația de predare: Educație socială(1 oră la Șc. Bucinișu+ 1 oră la Șc. Rotunda)
  6.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială „Gh. Magheru”+ Școala Gimnazială nr. 2 Caracal; Obligația de predare: Educație socială(2 ore) la Șc. nr. 2 Caracal
  7.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Deveselu+ Școala Gimnazială Vlădila+ Școala Gimnazială Studina; Obligația de predare: Educație socială(2 ore) la Șc. Vlădila
  8.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  REZERVARE DIRECTOR; PUNCT DE LUCRU: GPP 8 SLATINA
  9.      CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Valea Mare+ Școala Gimnazială Bălteni+ Școala Gimnazială Perieți; Obligația de predare: Educație financiară(1 oră la Șc. Valea Mare+ 1 oră la Șc. Bălteni)
  10.    CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Brâncoveni+ Școala Gimnazială Șopârlița+ Școala Gimnazială Pârșcoveni; Obligația de predare: Educație financiară(1 oră) la Șc. Brâncoveni+ Ed. socială(1 oră) la Șc. Pârșcoveni
  11.    CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT  CABINET ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 18 / 0  Punct de lucru: Școala Gimnazială Poganu+ Școala Gimnazială Vulturești+ Școala Gimnazială Dobroteasa; Obligația de predare: Educație financiară(1 oră)+ Educație socială(1 oră) la Șc. Poganu

 

CINE POATE OCUPA UN POST DE PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR?

Posturile de profesori consilieri școlari pot fi ocupate de către absolvenții de învățământ superior cu specializarea/ specializările corespunzătoare postului didactic de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică. Aceste specializări se regăsesc în  Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, aria curriculară Om și societate și pot fi consultate aici: https://cjraeolt.ro/wp-content/uploads/2023/05/3_Centralizator-2023_cultura-generala_3-1.pdf (paginile 595-602)

 

CUM TE POȚI ÎNSCRIE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE?

– În perioada 8-17 mai 2023 – se înregistrează dosarele de înscriere ale candidaților, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt, din str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina

La examen se pot înscrie inclusiv pentru absolvenții promoției 2023.

– Cererea pentru înscrierea la concursul de titularizare poate fi descărcată de la adresa: https://isjolt.ro/wp-content/uploads/2023/04/Model_cerere_inscriere_concurs_national.pdf Cererea conține, de asemenea, documentele care trebuie anexate la dosar.

– În perioada 9-19 mai 2023 – are loc validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați. ATENȚIE! Neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs!

În mod excepțional, absolvenții promoției 2023 pot să prezinte adeverință de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică și să valideze fișa de înscriere în data de 12 iulie 2023, până la ora 8:00. Absolvenții promoției 2023 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate, numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor / programului de pregătire psihopedagogic.

 

PROGRAMA DE CONCURS

Programa de concurs se poate consulta pe site-ul CJRAE Olt la următorul link – https://cjraeolt.ro/programe-titularizare-si-definitivare/

 

PROBELE DE CONCURS

– Concursul constă în 2 probe: inspecție la clasă și proba scrisă.

– În data de 23 mai 2023, va fi stabilită data, ora precum și unitatea de învățământ în care va fi susținută activitatea de consiliere la clasă. Toate acestea vor fi stabilite și anunțate de către Inspectoratul Școlar Județean Olt.

– În perioada 24 mai 2023-30 iunie 2023, va avea loc organizarea și desfășurarea inspecțiilor la clasă. Pentru a ocupa un post vacant, publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la inspecția specială la clasă

– În data de 12 iulie 2023, se va susține proba scrisă într-un centru de concurs pe care îl va stabili și anunța în timp util ISJ Olt.

 

REZULTATE CONCURS ȘI ANGAJARE

– Pentru angajare pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minim nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă în profilul postului.

– În data de 18 iulie 2023 se vor afișa rezultatele inițiale.

– În data de 26 iulie 2023 va avea loc comunicarea rezultatelor după contestații

Repartizarea candidaților care au obținut minimum media 7 la concurs, va avea loc în data de 27 iulie 2023, în cadrul ședinței publice pe care o va organiza Inspectoratul Școlar Județean Olt. Candidații vor putea opta pentru un post din lista posturilor publicate pentru angajare, în funcție de ierarhizare – în ordinea descrescătoare a mediilor.

 

Vă dorim mult succes!

 

Cu prietenie,

Echipa CJRAE Olt

1 2 3 11