Calendarul admiterii pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în liceele de masă

Admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în liceele de masă se va realiza conform calendarului anexat OM 5449/2020.