«

»

Concursul national Mesajul meu Antidrog editia a XVI-a

Lucrările si fişele de inscriere vor fi trimise până pe data 03 APRILIE 2020 ora.16.00 la sediul Inspectoratului Județean Olt– d-na insp. șc. educativ Floricel Luminița, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt – Vlădescu Mihaela sau a Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Olt, (in aceeaşi clădire in care funcţioneaza Serviciul Public de Evidenta a Paşapoartelor Olt) str. Centura Basarabilor, nr. 8, localitatea Slatina, judeţul Olt, e-mail cpeca.olt@ana.gov.ro, tel: 0249/411177 sau 0773721912 , persoana de contact psih. Marius Stanciu.
Adeverințele se vor elibera incepand cu 01 iunie 2020 în baza fișei de inscriere a elevilor la concurs și unei cereri in numele profesorului solicitant adresate coordonatorului CPECA Olt și transmisa fie prin email cpeca.olt@ana.gov.ro sau depusa la sediul CPECA Olt.

Se vor acorda 3 premii pentru fiecare secţiune a concursului constând obiecte in valoare de :

· Premiul I- 100 lei

· Premiul II – 80 lei

· Premiul III- 50 lei

Pentru menţiune se vor acorda doar diplome