Lucrari din cadrul simpozionului regional Prezent Nonviolent

NEWSLETTER octombrie 2018

Attachments

Baza de date a consilierilor 2018-2019

DESPRE NOI…

DESPRE NOI…

 

Înfiinţat la data de 20 Februarie prin Dispoziţia  nr. 36 a Inspectorului Şcolar General al ISJ, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt şi-a demarat activitatea la început timid, pentru că era un domeniu nou, care presupunea o diagnoza a mediului educaţional în vederea depistării principalelor probleme cu care se confruntă şcolile din judeţ. Obiectivele din Planul managerial vizează, pe de o parte, acţiunile derulate la nivel naţional de către MEN (orientarea şcolară şi profesională, absenteismul şi abandonul şcolar, violenţa în şcoli), iar pe de altă parte, problematica complexă şi diversă din unităţile de învăţământ. Specialiştii din cadrul Centrului sunt preocupaţi de elaborarea  unui program unitar şi coerent, care să corespundă nevoilor individuale şi în acelaşi timp să asigure accesul la educaţie tuturor categoriilor de beneficiari, prin adaptarea programelor de intervenţie la fiecare individualitate, după deviza „unitate în diversitate”.

La nivelul Centrului sunt încadraţi un număr de 69 de specialişti (profesori psihologi, sociologi, pedagogi, psihopedagogi), atât în mediul urban, cât şi cel rural. Scopul activităţii de consiliere este acela de a avea nu doar absolvenţi bine informaţi, ci formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii, cu un sistem axiologic bine conturat. În acest sens, conceperea scolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, este vitală.

De asemenea tot în cadrul C.J.R.A.E Olt funcţionează Cabinetul de Consiliere şi Orientare Şcolară şi Profesională şi SEOSP. Printre serviciile oferite enumerăm: testarea psihologică a elevilor în scopul autocunoaşterii personalităţii, intereselor profesionale, nivelului atitudinal, consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltare personală şi profesională etc.

Pe lângă serviciile de consiliere, Centrul mai oferă şi servicii de terapie logopedică (12 specialişti la nivelul judeţului), prin care se corectează tulburări ale limbajului oral (bradilalia, disfonia, tahilalia, dislalia, rinolalia, dizartria), precum şi probleme ale limbajului scris-citit (disgrafia, dislexia, agrafia, alexia).

Anual, în activitatea consilierilor şcolari sunt incluse şi proiecte educaţionale derulate la toate nivelurile (preşcolar, gimnazial şi liceal), studii de specialitate ce abordează o problematică variată şi actuală (orientarea şcolară şi profesională a elevilor, violenţa în mediul şcolar, motivaţia şcolară, absenteismul şi abandonul şcolar).

Hotararea C.A. nr.8 din 08.06.2018

EXPLORATORI ÎN LUMEA EMOȚIILOR premiați concurs pentru etapa JUDEȚEANA

Attachments

Bullying – premiați concurs național – etapa judeteana 2018

Attachments

Concurs Național ”EXPLORATORI ÎN LUMEA EMOȚIILOR” – 2018 Etapa județeană

Inscrierea se face completand formularul de mai jos

https://docs.google.com/forms/d/1qKIa7HTOOua-BoEJFHPZTpGTHYrFkuAAyEJhiDVRAdY/viewform?edit_requested=true

Data limită de înscriere este: 27.04.2018

Concurs Național ”STOP Bullying” – etapa judeteană

Inscrierea se face completand linkul de mai jos

https://docs.google.com/forms/d/1k2pOsEBcUFll5hTxZWVLYjrK7n4zUW_v2kvfB-s-rnA/viewform?edit_requested=true

Attachments

Prelungire termen de depunere a lucrărilor in cadrul concursului național Mesajul meu Antidrog- faza judeteana

Va informam ca am  prelungit termenul de depunere a lucrărilor in cadrul concursului național Mesajul meu Antidrog- faza judeteana pana la data de 11 mai ora 16.00 conform noului calendar al concursului  atasat 

Older posts «

» Newer posts