Proiect ERASMUS+ Trio Education: Formatori, Părinți, Copii 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035658.

 

Prin intermediul Asociației Edupurtus, beneficiară a proiectului Erasmus+, de educație a adulților, cu titlul „Trio Education: Formatori, Părinți, Copiiˮ, 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035658, specialiștii Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, în calitate de parteneri, se bucură de participarea la activitățile de formare și de intervenție ale proiectului.

Proiectul a pornit de la analiza contextului existent în regiunea fiecărei instituții partenere, din Franța, Italia, Spania, Macedonia de Nord și România:

– fenomenul de agresivitate în rândul copiilor și adolescenților, se manifestă din ce în ce mai pregnant, sub diferite forme, în mediul educațional, acasă, în centre sociale, pe stradă sau în locuri de joacă

– nevoile profesionale ale formatorilor din instituțiile partenere au devenit din ce în ce mai pregnante, pentru a putea ajuta părinții să intervină în educația copiilor lor.

În prezent, fiecare țară europeană se confruntă cu creșterea fenomenului de agresivitate în rândul tinerilor, fenomen accentuat de situația generată de pandemie. Formarea formatorilor și transferul de practici pentru părinți este necesară deoarece comportamentul agresiv al copiilor poate ascunde probleme mai profunde, care pot crea ulterior dificultăți pentru integrarea lor socială și profesională.

Grupul țintă direct al proiectului îl constituie formatorii asociațiilor partenere: profesori consilieri școlari, asistenți sociali, profesori și părinți care au nevoie de îmbunătățirea cunoștințelor privind tehnicile de intervenție în privința educării copiilor agresivi.

Scopul proiectului este de a asigura dezvoltarea profesională a fiecărei instituții partenere printr-o colaborare europeană, schimburi de experiență, învățare directă și conceperea de metode non-formale de educație a adulților, pentru a asigura transferul și implementarea de practici educaționale inovatoare pentru părinți. În acest fel, instituțiile partenere vor ajuta părinții să dobândească cunoștințe și abilități pentru a fi părinți mai buni, pentru a crește gradul de conștientizare că familia este factorul principal în educarea copiilor.

Obiective specifice:

O 1. Să ofere formatorilor din instituțiile partenere cunoștințe și abilități pentru a educa părinții și a-i motiva să participe eficient în reducerea comportamentului agresiv al copiilor lor.

O 2. Dobândirea de cunoștințe noi, strategii și abilități noi pentru a crea o educație personalizată în funcție de tipul de agresiune, particularitățile și nevoile fiecare copil.

O 3. Să ajute instituțiile partenere să-și îmbunătățească oferta de formare în educația adulților, să ofere activități de înaltă calitate prin consiliere, ateliere, publicații și instrumente online.

O 4. Să dezvolte colaborarea cu specialiştii din instituţiile de învățământ şi să se implice în viaţa acestora, pentru a crea sinergii educaţionale eficiente la nivel regional.

Fiind un parteneriat de cooperare, în care se vor realiza schimburi de practici europene, proiectul va consta in cinci activitati de învățare ( LTTAs ) susținute de fiecare instituție parteneră.

Ne așteptăm la o colaborare fructuasă, cu rezultate benefice profesorilor consilieri școlari, care își vor îmbogăți cunoștințele în domeniul educației parentale și care vor sprijinii părinții elevilor targetați.

 

SĂPTĂMÂNA MESERIILOR

Stimate colege,
Stimați colegi,
În perioada 14 – 18.03.2022 Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt derulează campania județeană de informare „SĂPTĂMÂNA MESERIILOR”.
Scopul campaniei este de a preveni abandonul școlar prin sporirea atractivității învățământului profesional și tehnic, conform măsurii 12 din cadrul Strategiei naționale de părăsire timpurie a școlii.
Profesorii consilieri școlari și profesorii diriginți ai claselor terminale din ciclul de învățământ gimnazial care doresc să implementeze campania vor prezenta meseriile pentru care elevii s-ar putea califica, la liceele cu profil tehnic din județul Olt.
Prezentările au fost realizate de către profesorii consilieri școlari din cadrul liceelor tehnologice unde funcționează Cabinete de Asistență Psihopedagogică, împreună cu echipe de elevi voluntari și consilierii educativi, și se regăsesc aici: https://drive.google.com/…/1AXe4T5GRg…
Activitatea va fi finalizată prin completarea unui scurt raport online, la care va fi atașată o fotografie din cadrul activității. Pe baza completării raportului vom emite adeverințele de participare.
Vă mulțumim pentru colaborare și vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare!

Concurs regional „Mesaj pentru părintele meu”

Dragi colegi,

 

Vă invităm să participați la concursul regional MESAJ CĂTRE PĂRINTELE MEU”, ce se va desfășura în perioada 10 ianuarie – 15 februarie 2022.

Concursul face parte din proiectul judeţean „Singuri acasă – copiii părinţilor plecaţi să muncească în străinătate”, proiect ce se adreseasă preşcolarilor şi şcolarilor, cu precădere, copiilor cu părinţii plecaţi să lucreze în străinătate, părinţilor lor, tutorilor, dar şi cadrelor didactice.

Concursul este organizat de către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt şi se află la a V-a ediţie. Sunt invitaţi să participe toţi copiii care doresc să le transmită un mesaj părinţilor lor, fie că este vorba despre o poezie, un eseu, o compunere sau un desen/o pictură.

Înscrierea la concurs se realizează online, prin intermediul următorului formular: https://docs.google.com/…/1WezQ4EemE3woNpJ7q8Xvmhq…/edit

În data de 01 aprilie 2022 vor fi postate rezultatele concursului.

Toţi preşcolarii, elevii şi profesorii îndrumători vor primi adeverință de participare.

 

BE A BUDDY, NOT A BULLY! – Proiect educativ județean

Dragi colegi,

În perioada 15 noiembrie – 17 decembrie, vă invităm să vă alăturați campaniei de informare și conștientizare a fenomenului de bullying în școli, „Be a buddy, not a bully!”, organizată de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Psihopedagogică Olt, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Casa Corpului Didactic Olt, Liceul Tehnologic „P. S. Aurelian” Slatina, Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina și Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina.

Astfel, veți deveni mesageri anti-bullying, desfășurând activități educative sub forma unor:

  • dezbateri;
  • jocuri de rol;
  • vizionare de filme;
  • realizare și expunere de afișe.

Echipele de elevi (cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani) participante la activități vor fi coordonate de profesorii din școală (recomandăm organizarea acestor activități pe grupe/clase de elevi).

Rezultatul final al activității va fi trimis la adresa de mail a proiectului: bullysproject@gmail.com, în format word, pdf, jpeg, într-o singură pagină de prezentare, mărime A4, cu subiectul „campanie gimnaziu” sau „campanie preșcolar” etc. (după caz, în funcție de nivelul de învățământ). Prin „rezultat final” înțelegem un colaj de fotografii din timpul activității, povestiri, afișe (sau fotografii cu panoul/locul de expunere a afișelor), scurtă descriere a activității etc, dar care să nu depășească o pagină (A4). Pe fiecare rezultat final se vor menționa: școala, clasa și profesorul coordonator.

Toate rezultatele finale ale activităților educative menționate mai sus vor fi cuprinse în broșurile digitale informative, pentru fiecare nivel de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal), pe care Centrul Județean de Resurse și de Asistență Psihopedagogică Olt le va realiza.

Termenul limită de transmitere a materialului este 20 decembrie 2021.

Campania de informare este activitate din cadrul proiectului județean „BE A BUDDY, NOT A BULLY!”.

      Coordonatori: Marilena Victoria Donciu

                               Laurențiu Gabriel Dogaru

1 2