Anunt pentru scoaterea la concurs a unui post vacant pe perioadă determinată

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ  OLT cu sediul în Slatina,Str. Ec. Teodoroiu, nr.8B,  judeţul Olt, în conformitate cu Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didacticde predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 Anexă la  în baza prevederilor OMEN nr. 5574/2020 și ale OMEN nr. 4959/2013,  anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată  :

  1. Profesor în centre şi cabinete de asistenta psihopedagogică, punct de lucru Liceul Teoretic ,,Ion Gh. Roşca” Osica de Sus vacant  până la 30.06.2022.

Acte necesare înscrierii: cerere tip, copie acte civile, copie acte studii, adeverinţă medicală.

Depunerea dosarelor candidaţilor: 11-12 aprilie 2022, între orele 10.00-14.00.

Proba scrisă si afişarea rezultatelor: 15 aprilie 2022 la sediul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională  Olt.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 18 aprilie 2022.

Condiţii de participare: – absolvent de studii superioare, în specialităţile înscrise în centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile.

Tematica şi bibliografia concursului corespund cu tematica si bibliografia examenului de titularizare, acestea se pot obţine de pe pagina de web. a ME, www.titularizare.edu.ro.

Relaţii suplimentare la telefon 0349805855

Rezultate Concurs Regional „Mesaj pentru părintele meu”

Dragi participanți, preșcolari, elevi și cadre didactice,

 

Dorim să vă mulțumim pentru implicarea și participarea la concursul nostru regional „Mesaj către părintele meu” – ediția a V-a!

V-ați înscris într-un număr impresionant de mare, ceea ce ne bucură și ne face să înțelegem cât de important este pentru voi, dragi copii, să le transmiteți părinților voștri din emoțiile, gândurile, recunoștința și iubirea necondiționată pe care le-o purtați.

Vă așteptăm cu drag să participați și în anul școlar ce urmează!

 

Echipa de organizatori a concursului regional „Mesaj către părintele meu” – CJRAE Olt