FII PRIETEN CU COPILUL TĂU! – Proiect educativ județean de educație parentală

Potrivit Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului (CDC) familia deține principala
responsabilitate pentru a asigura drepturile fundamentale ale copiilor și reprezintă cadrul
de bază în care copiii sunt îngrijiți și crescuți, în care se crează primele relații importante și
se pun bazele dezvoltării lui. Toți copiii au nevoie și au dreptul de a beneficia de parenting.
Parenting înseamnă să oferi permanent îngrijirea și sprijinul de care are nevoie copilul
pentru a supraviețui și a se dezvolta.

Educaţia porneşte de la ideea că vârstele mici constituie baza personalităţii, iar pentru
reuşita educaţională a copilului e necesar să fie antrenaţi toţi “actorii” cu care acesta
interacţionează, începând cu membrii familiei, personalul din instituţiile de educaţie și
terminând cu comunitatea. Studiile recente au demonstrat, că în general, capacitățile
parentale prezic în mare măsură dezvoltarea emoțională, socială și cognitivă a copilului și
sunt chiar mai importante decât frecventarea unui centru de îngrijire a copilului (creșa,
grădinița), mai ales dacă serviciile acestuia nu sunt de cea mai bună calitate.

Premisa de la care pornește acest program de educație parentală este aceea că părinţii
au nevoie de informaţii, metode, tehnici care să-i ajute să-şi dezvolte abilităţile parentale.