SINGURI ACASĂ – copiii părinților plecați să muncească în străinătate

O realitate a României de astăzi este numeroasa categorie de copii care sunt afectați  de  migrația părinților lor în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață sau găsirii unui trai mai decent, mai bun. Sunt copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, rămași în grija rudelor sau singuri acasă, situaţie care are consecințe agravate, deopotrivă psiho-emoționale și sociale. Aproape 76.000 de copii au rămas în grija rudelor sau a unui părinte, în țară, arată statisticile oficiale, care includ doar copiii aflaţi în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială.

Acest proiect se doreşte a fi un suport şi un punct de plecare în abordarea şi confruntarea cu o problemă atât de serioasă şi delicată cum este migraţia forţei de muncă în străinătate şi consecinţa lor directă – copiii ce rămân acasă. Este foarte important ca toţi factorii responsabili de creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor (familia şi şcoala, în special) să conştientizeze consecinţele ce pot să apară în urma acestei separări/despărţiri, atât din punct de vedere fizic, cât mai ales psihic şi emoţional. 

SCOPUL proiectului: identificarea copiilor şi a elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate, includerea acestora în programe de consiliere individuală şi/sau de grup, în activităţi extraşcolare (concursuri pe diferite teme, proiecte de voluntariat etc), dar şi realizarea studiului „Plecarea părinţilor să muncească în străinătate: cauze şi consecinţe”.