Proiect ERASMUS+ Trio Education: Formatori, Părinți, Copii 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035658.

 

Prin intermediul Asociației Edupurtus, beneficiară a proiectului Erasmus+, de educație a adulților, cu titlul „Trio Education: Formatori, Părinți, Copiiˮ, 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035658, specialiștii Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, în calitate de parteneri, se bucură de participarea la activitățile de formare și de intervenție ale proiectului.

Proiectul a pornit de la analiza contextului existent în regiunea fiecărei instituții partenere, din Franța, Italia, Spania, Macedonia de Nord și România:

– fenomenul de agresivitate în rândul copiilor și adolescenților, se manifestă din ce în ce mai pregnant, sub diferite forme, în mediul educațional, acasă, în centre sociale, pe stradă sau în locuri de joacă

– nevoile profesionale ale formatorilor din instituțiile partenere au devenit din ce în ce mai pregnante, pentru a putea ajuta părinții să intervină în educația copiilor lor.

În prezent, fiecare țară europeană se confruntă cu creșterea fenomenului de agresivitate în rândul tinerilor, fenomen accentuat de situația generată de pandemie. Formarea formatorilor și transferul de practici pentru părinți este necesară deoarece comportamentul agresiv al copiilor poate ascunde probleme mai profunde, care pot crea ulterior dificultăți pentru integrarea lor socială și profesională.

Grupul țintă direct al proiectului îl constituie formatorii asociațiilor partenere: profesori consilieri școlari, asistenți sociali, profesori și părinți care au nevoie de îmbunătățirea cunoștințelor privind tehnicile de intervenție în privința educării copiilor agresivi.

Scopul proiectului este de a asigura dezvoltarea profesională a fiecărei instituții partenere printr-o colaborare europeană, schimburi de experiență, învățare directă și conceperea de metode non-formale de educație a adulților, pentru a asigura transferul și implementarea de practici educaționale inovatoare pentru părinți. În acest fel, instituțiile partenere vor ajuta părinții să dobândească cunoștințe și abilități pentru a fi părinți mai buni, pentru a crește gradul de conștientizare că familia este factorul principal în educarea copiilor.

Obiective specifice:

O 1. Să ofere formatorilor din instituțiile partenere cunoștințe și abilități pentru a educa părinții și a-i motiva să participe eficient în reducerea comportamentului agresiv al copiilor lor.

O 2. Dobândirea de cunoștințe noi, strategii și abilități noi pentru a crea o educație personalizată în funcție de tipul de agresiune, particularitățile și nevoile fiecare copil.

O 3. Să ajute instituțiile partenere să-și îmbunătățească oferta de formare în educația adulților, să ofere activități de înaltă calitate prin consiliere, ateliere, publicații și instrumente online.

O 4. Să dezvolte colaborarea cu specialiştii din instituţiile de învățământ şi să se implice în viaţa acestora, pentru a crea sinergii educaţionale eficiente la nivel regional.

Fiind un parteneriat de cooperare, în care se vor realiza schimburi de practici europene, proiectul va consta in cinci activitati de învățare ( LTTAs ) susținute de fiecare instituție parteneră.

Ne așteptăm la o colaborare fructuasă, cu rezultate benefice profesorilor consilieri școlari, care își vor îmbogăți cunoștințele în domeniul educației parentale și care vor sprijinii părinții elevilor targetați.