Concurs regional „Mesaj pentru părintele meu”

Dragi colegi,

 

Vă invităm să participați la concursul regional MESAJ CĂTRE PĂRINTELE MEU”, ce se va desfășura în perioada 10 ianuarie – 15 februarie 2022.

Concursul face parte din proiectul judeţean „Singuri acasă – copiii părinţilor plecaţi să muncească în străinătate”, proiect ce se adreseasă preşcolarilor şi şcolarilor, cu precădere, copiilor cu părinţii plecaţi să lucreze în străinătate, părinţilor lor, tutorilor, dar şi cadrelor didactice.

Concursul este organizat de către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt şi se află la a V-a ediţie. Sunt invitaţi să participe toţi copiii care doresc să le transmită un mesaj părinţilor lor, fie că este vorba despre o poezie, un eseu, o compunere sau un desen/o pictură.

Înscrierea la concurs se realizează online, prin intermediul următorului formular: https://docs.google.com/…/1WezQ4EemE3woNpJ7q8Xvmhq…/edit

În data de 01 aprilie 2022 vor fi postate rezultatele concursului.

Toţi preşcolarii, elevii şi profesorii îndrumători vor primi adeverință de participare.

 

ANUNȚ CONCURS

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ  OLT cu sediul în Slatina, Str. Ec. Teodoroiu, nr. 8B,  jud. Olt, în conformitate cu Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didacticde predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 Anexă la  în baza prevederilor OMEN nr. 5574/2020 și ale OMEN nr. 4959/2013, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată  :

1.         Profesor în centre şi cabinete de asistenta psihopedagogică, punct de lucru Liceul Tehnologic Iancu Jianu, Şcoala Gimnazială Călui  – vacant  până la 31.08.2022.

2.         Profesor în centre şi cabinete de asistenta psihopedagogică, punct de lucru Şcoala Gimnazială „M. Eminescu” Corabia, Scoala Gimnazială Grojdibodu, Şcoala Gimnazială „Ada Umbra” Ianca – vacant  până la 31.08.2022.

3.         Profesor în centre şi cabinete de asistenta psihopedagogică, punct de lucru Liceul Tehnologic Vitomireşti, Şcoala Gimnazială Dobroteasa  – vacant  până la 31.08.2022.

4.         Profesor logoped, punct de lucru Şcoala Gimnazială nr.1 Slatina, Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu” Slatina –  vacant  până la 31.08.2022.

5.         Profesor logoped, punct de lucru Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Coculescu” Scorniceşti –  vacant  până la 31.08.2022.

6.         Profesor logoped, punct de lucru Liceul Teoretic ,,Ioniţă Asan” Caracal, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal, Liceul Tehnologic ,,Constantin Filipescu” Caracal – vacant  până la 31.08.2022

Acte necesare înscrierii: cerere tip, copie acte civile, copie acte studii, adeverinţă medicală.

Depunerea dosarelor candidaţilor: 25-26 octombrie 2021, între orele 10.00-14.00.

Proba scrisă și afişarea rezultatelor: 28 octombrie 2021 la sediul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională  Olt.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 29 octombrie 2021.

Condiţii de participare: – absolvent de studii superioare în specialităţile înscrise în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2021.

Tematica şi bibliografia concursului corespund cu tematica și bibliografia examenului de titularizare. Acestea se pot accesa de pe pagina de web a ME, www.titularizare.edu.ro.

       Relaţii suplimentare la telefon 0349805855

Attachments