BE A BUDDY, NOT A BULLY! – Campanie de informare și conștientizare a fenomenului de bullying în școli

 

Bullyingul în școală este cel mai frecvent tip de violență în rândul adolescenților, recunoscut ca o problemă serioasă pentru elevi și a devenit o problemă de sănătate publică și o preocupare globală.

Cercetările științifice au indicat că experimentarea agresiunii are un impact psihologic și
emoțional dramatic pe termen scurt și lung atât asupra victimelor, cât și asupra făptașului. Victimele agresiunii au raportat o sănătate mintală și fizică precară, cu simptome de anxietate, depresie, stări de tristețe, singurătate, vărsături, tulburări ale somnului, coșmaruri, dureri de corp, dureri de cap, dureri abdominale și boli frecvente. În consecință, acest fapt crește absenteismul în rândul elevilor.

Scopul proiectului: Eliminarea discriminării, promovarea toleranței și a strategiilor practice pentru prevenirea și reducerea agresiunii în școli

FII PRIETEN CU COPILUL TĂU! – Proiect educativ județean de educație parentală

Potrivit Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului (CDC) familia deține principala
responsabilitate pentru a asigura drepturile fundamentale ale copiilor și reprezintă cadrul
de bază în care copiii sunt îngrijiți și crescuți, în care se crează primele relații importante și
se pun bazele dezvoltării lui. Toți copiii au nevoie și au dreptul de a beneficia de parenting.
Parenting înseamnă să oferi permanent îngrijirea și sprijinul de care are nevoie copilul
pentru a supraviețui și a se dezvolta.

Educaţia porneşte de la ideea că vârstele mici constituie baza personalităţii, iar pentru
reuşita educaţională a copilului e necesar să fie antrenaţi toţi “actorii” cu care acesta
interacţionează, începând cu membrii familiei, personalul din instituţiile de educaţie și
terminând cu comunitatea. Studiile recente au demonstrat, că în general, capacitățile
parentale prezic în mare măsură dezvoltarea emoțională, socială și cognitivă a copilului și
sunt chiar mai importante decât frecventarea unui centru de îngrijire a copilului (creșa,
grădinița), mai ales dacă serviciile acestuia nu sunt de cea mai bună calitate.

Premisa de la care pornește acest program de educație parentală este aceea că părinţii
au nevoie de informaţii, metode, tehnici care să-i ajute să-şi dezvolte abilităţile parentale.

CURCUBEUL CUVINTELOR – Proiect educativ județean

Principiul intervenției logopedice precoce sau timpurii susține că orice tulburare de limbaj trebuie abordată înainte ca aceasta să se dezvolte și să se consolideze sub forma unor deprinderi stabile, întreținute prin exercițiu și rezistente la schimbare. Intervenția logopedică trebuie să coincidă cu debutul tulburării de limbaj și nu mai târziu – pentru a se evita dezvoltarea defectuoasă a limbajului. Neglijarea prevenției și a intervenției timpurii din întreg procesul logopedic reprezintă cauza a numeroase tulburări de limbaj grave sub aspectul rezistenței la corectare, prelungind foarte mult acest proces, uneori făcând chiar inutile eforturile corectiv- recuperatorii.

Creșterea numărului de  logopați în ultimii ani arată că există o nevoie acută de un program de intervenție timpurie realizat în cât mai multe unități de învățământ preșcolar și școlar din județul Olt. Ca urmare, am inițiat acest proiect, care  include ca activitate un concurs de creație artistico-plastică pentru elevi și preșcolari.

PREZENT! – Proiect educativ județean de consiliere pentru prevenirea și reducerea absenteismului școlar și a riscului de abandon școlar

Prezența școlară mărește considerabil șansele succesului academic și integrării socio-profesionale ulterioare a tinerilor, arată studiile realizate în acest sens.

În plină  eră a digitalizării rapide asistăm la o diverisificare și multiplicare a factorilor determinanți ai absenteismului și abandonului școlar pe fondul contextului socio-economic, cultural și profesional din ce în ce mai provocator, în care sistemul de învățământ trebuie să funcționeze. De aceea, preocuparea profesorilor consilieri școlari pentru prevenirea şi diminuarea absenteismului și abandonului şcolar rămâne o prioritate de maximă importanță.

Prin intermediul proiectului de față ne-am propus să creăm cadrul de organizare a serviciilor educaționale oferite de profesorii consilieri școlari, în colaborare cu echipele multidisciplinare din unitățile școlare ale județului, în vederea monitorizării elevilor care prezintă absenteism școlar justificat și nejustificat, și a celor care prezintă riscul părăsirii timpurii a școlii. De asemenea, prin prisma competențelor profesorilor consilieri școlari ne-am propus să aducem o contribuție în prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar, prin inițierea unor intervenții educaționale fundamentate științific.

Pentru a oferi un cadru larg și variat de acțiune și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice regăsite în fiecare unitate de învățământ, activitățile proiectului sunt organizate  pe 3 domenii tematice, specifice măsurilor 10, 11 și 12 din cadrul “Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii”, astfel:

 1) Dezvoltarea alfabetizării funcționale;

2) Asigurarea accesului la activități de consiliere individuală și de grup;

3) Îmbunătățirea atractivității și a relevanței învățământului profesional și tehnic.

 

Pentru fiecare dintre cele trei domenii tematice  sunt formulate următoarele obiective generale:

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1 PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 10:  Dezvoltarea alfabetizării funcționale

O1: adaptarea preșcolarilor/elevilor la mediul preșcolar/şcolar,

O2: adaptarea şcolii la nevoile elevilor,

O3: formarea de competențe cheie (a învăţa să înveţi;  relaţionare interpersonală şi competenţe civice;  spirit de iniţiativă şi antreprenoriat;  sensibilizare culturală şi exprimare artistică)

 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2 PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 11: Asigurarea accesului la activități de consiliere individuală și de grup

O4: desfășurare activități de informare asupra efectelor pe termen scurt și lung ale absenteismului școlar

O5: consilierea individuală a elevilor care aparțin grupurilor defavorizate

O6 : oferirea de asistență metodologică cadrelor didactice

O7: consilierea individuală a părinților, realizată față în față sau online

 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3 PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 12: Îmbunătățirea atractivității învățământului profesional și tehnic (ÎPT)

O8:  informarea elevilor/părinților/cadrelor didactice cu privire la  ÎPT realizată online

O9: orientarea carierei elevilor care provin din grupuri vulnerabile, realizată individual, online sau față în față

 

 

SINGURI ACASĂ – copiii părinților plecați să muncească în străinătate

O realitate a României de astăzi este numeroasa categorie de copii care sunt afectați  de  migrația părinților lor în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață sau găsirii unui trai mai decent, mai bun. Sunt copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, rămași în grija rudelor sau singuri acasă, situaţie care are consecințe agravate, deopotrivă psiho-emoționale și sociale. Aproape 76.000 de copii au rămas în grija rudelor sau a unui părinte, în țară, arată statisticile oficiale, care includ doar copiii aflaţi în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială.

Acest proiect se doreşte a fi un suport şi un punct de plecare în abordarea şi confruntarea cu o problemă atât de serioasă şi delicată cum este migraţia forţei de muncă în străinătate şi consecinţa lor directă – copiii ce rămân acasă. Este foarte important ca toţi factorii responsabili de creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor (familia şi şcoala, în special) să conştientizeze consecinţele ce pot să apară în urma acestei separări/despărţiri, atât din punct de vedere fizic, cât mai ales psihic şi emoţional. 

SCOPUL proiectului: identificarea copiilor şi a elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate, includerea acestora în programe de consiliere individuală şi/sau de grup, în activităţi extraşcolare (concursuri pe diferite teme, proiecte de voluntariat etc), dar şi realizarea studiului „Plecarea părinţilor să muncească în străinătate: cauze şi consecinţe”.

BUN SAU RĂU? – Proiect educativ județean de stimulare a comportamentelor socio-morale la preșcolari

 

Studiile moderne dovedesc tot mai evident că educația preșcolară este decisivă în dezvoltarea psihică a copilului.  Prin intermediul activităților educative preșcolarii pot fi stimulați să gândească într-un mod care le permite să dezvolte abilități și raționamente sustenabile, adecvate și complexe pentru a rezolva probleme specifice societății actuale. Acestea nu numai că susțin funcționarea copilului, însă, pe termen lung, orientează viitorul adult să dezvolte atitudini sănătoase față de propria persoană și societate și oferă un start bun în viață.

Proiectul de faţă este centrat pe ideea potrivit căreia activitatea de consiliere psihopedagogică trebuie să ajute preșcolarii să dezvolte un set de comportamente și atitudini realiste, cu un conţinut pozitiv, pentru a-și atinge potențialul și pentru a-și optimiza adaptarea la cerințele mediului educațional.

Activitățile de consiliere psihopdedagogică a preșcolarilor din cadrul acestui proiect au fost gândite în scopul dezvoltării socio-morale și vizează următoarele competențe: (1.) empatie, (2.) altruism, (3.) corectitudine, (4.) responsabilitate, (5.) respect. 

ALEGE INFORMAT CARIERA! – Proiect educativ județean de consiliere și orientare în carieră

Acest proiect se dorește a fi un proiect de consiliere şi orientare în carieră pentru elevii
clasei a VIII-a.
Am plecat de la premisa că mulți adolescenți, odată cu finalizarea studiilor
gimnaziale, se află la începutul unui nou drum, cel al alegerii unui liceu și, la fel de mulți,
întâmpină dificultăți în alegerea profilului acestuia.
Pentru ca activitățile de orientare școlară și profesională să își atingă scopul este necesar să se realizeze o corespondență între aptitudinile și aspirațiile persoanei (elevului) pe de o parte, și exigențele sociale ale meseriilor și locurilor de muncă, pe de altă parte. În acest sens este nevoie de dezvoltarea progresivă a capacităților și competențelor care să faciliteze integrarea socio-profesională optimă a elevilor.
Realizată în condiții optime, orientarea școlară și profesională reprezintă una din principalele acțiuni în dezvoltarea personală a tinerilor, precum și în formarea competențelor necesare meseriei râvnite. Orientarea elevilor îi determină să aleagă o profesie pe  care s-o iubească și s-o exercite cu randament ridicat, în care să depună pasiune și care să le ofere o stare de confort.