Centrele Logopedice Interșcolare

Activitatea desfășurată în Centrele Logopedice Interșcolare constă în terapia tulburărilor de limbaj și de comunicare, precum și în elaborarea și realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfuncționalități ale limbajului și comunicării.

Activitatea desfășurată în CLI constă în terapia tulburărilor de limbaj și de comunicare. În competența profesorilor logopezi din cadrul CLI intră următoarele tulburări de limbaj și de comunicare:

a) tulburările de pronunție/articulare;

b) tulburările de ritm și fluență ale vorbirii;

c) tulburările limbajului scris-citit;

d) tulburările  de dezvoltare ale limbajului;

e) tulburările  de voce;

f) alte tulburări de limbaj care influențează negativ adaptarea școlară și socială a copiilor

 

Activitatea desfășurată în CLI are următoarele obiective:

  • depistarea, evaluarea și identificarea tulburărilor de limbaj și de comunicare la copiii preșcolari înscriși sau nu în grădinițe și la școlarii mici;
  • asigurarea caracterului preventiv al activității de terapie logopedică, prin acordarea unei atenții prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj înscriși în grădinițe, în scopul prevenirii instalării dificultăților de învățare a scrisului și cititului la vârsta școlară;
  • orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și integrare școlară și socială;
  • corectarea tulburărilor de limbaj și de comunicare în vederea diminuării riscului de eșec școlar;
  • sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și comunicare.

Activitatea de îndrumare logopedică a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar cu privire la activitatea de intervenție logopedică se realizează de către profesorii logopezi din CLI prin:

  • participarea/organizarea la/unor acțiuni de informare și consiliere logopedică în unitățile școlare și preșcolare arondate fiecărui profesor logoped;
  • acțiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a cadrelor didactice din școli și grădinițe, în vederea sprijinirii procesului de corectare a tulburărilor ușoare de limbaj;
  • dezbateri tematice privind importanța consolidării limbajului în procesul dezvoltării generale a copilului, condiție esențială a unei integrări școlare și sociale optime