Anunt privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante pe perioadă determinată – 17.03.2023

Nr.388/17.03.2023

ANUNŢ

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ  OLT cu sediul în Slatina,Str. Ec. Teodoroiu, nr.8B,  judeţul Olt, în conformitate cu Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didacticde predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 Anexă la  OMEN nr. 4959/2013,  anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată  :

 

1.Profesor în centre şi cabinete de asistenta psihopedagogică, punct de lucru Liceul Tehnologic Drăgănești-Olt, vacant până la 31.08.2023

 

2.Profesor în centre şi cabinete de asistenta psihopedagogică, punct de lucru Şcoala Gimnazială DEVESELU + Şcoala Gimnazială VLĂDILA + Şcoala Gimnazială STUDINA, vacant până la 31.08.2023

 

3. Profesor în centre şi cabinete de asistenta psihopedagogică, punct de lucru Şcoala Gimnazială VALEA MARE + Şcoala Gimnazială PERIEŢI+ Şcoala Gimnazială BĂLTENI , vacant până la 31.08.2023.

 

Acte necesare înscrierii: cerere tip, copie acte civile, copie acte studii, adeverinţă medicală.

Depunerea dosarelor candidaţilor: 20-24 Martie 2023, între orele 08.00-14.00.

Proba scrisă si afişarea rezultatelor: 28 martie 2023 la sediul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională  Olt.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 29 martie 2023.

 

Condiţii de participare: – absolvent de studii superioare, în specialităţile înscrise în centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile.

 

Tematica şi bibliografia concursului corespund cu tematica si bibliografia examenului de titularizare, acestea se pot obţine de pe pagina de web. a ME, www.titularizare.edu.ro.

Relaţii suplimentare la telefon 0349805855