Împreună prindem curaj!

Stimați colegi,

 

Ministerul Educației a lansat o oportunitate de finanțare a proiectelor de prevenire a violenței în mediul școlar. La nivelul județului Olt va fi alocată suma de 29000 lei.

 

 

Cine poate aplica?

Condițiile de participare sunt următoarele:

 • unitatea de învățământ să aibă personalitate juridică;
 • unitatea de învățământ demonstrează că există necesitatea inițierii și desfășurării unor activități de prevenire a violenței și infracțiunilor pentru preșcolari/elevi și familiile acestora;
 • unitatea de învățământ își propune să implice Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalității în proiectarea și desfășurarea activităților.

Instituțiile de învățământ cu PJ aplică prin intermediul Comisiei de prevenire a violenței.

 

Care este termenul limită pentru depunerea formularului de aplicare?

Termenul limită pentru depunerea formularului de aplicare este 10 decembrie 2023.

Formularul de aplicare se depune împreună cu o adresă de înaintare la la secretariatul CJRAE Olt din loc. Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8b, et. 3 (sediul ISJ Olt) sau online la adresa cjraeolt@isjolt.ro

Formularul de aplicare se poate descărca de aici.

 

Care este calendarul proiectului?

Denumire etapă Perioada de realizare
1. Informarea     unităților     de       învățământ                              privind oportunitatea înscrierii în program noiembrie 2023
2.  Constituirea echipelor de proiect la nivelul județului Olt și definirea  criteriilor specifice de selecție a UIP noiembrie 2023
3. Înscrierea unităților de învățământ în program prin depunerea dosarului de candidatură la secretariatul CJRAE Olt din loc. Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8b, et. 3 (sediul ISJ Olt) sau online la adresa cjraeolt@isjolt.ro 10 decembrie 2023
4. Selectarea unităților de învățământ în program și transmiterea listelor de către CJRAE Olt către ISJ Olt 15 decembrie 2023
5. Coordonarea/susținerea și monitorizarea activităților la nivelul unităților de învățământ Ianuarie – mai 2024
6. Centralizarea rezultatelor obținute la nivel județean și raportarea acestora către ME Iulie 2024

 

Care este suma maximă alocată fiecărui proiect?

Bugetul estimat al proiectului nu trebuie să depășească suma de 4000 lei.

 

Ce activități pot fi incluse în proiect?

Unitățile de învățământ sunt încurajate să proiecteze, inițieze și desfășoare activități adaptate nevoilor preșcolari/elevilor, familiilor acestora și climatului școlar.

Activitățile bazate pe implicarea activă a preșcolarilor/elevilor, pe cooperare și crearea unui spațiu sigur pentru fiecare pot avea un impact semnificativ și pozitiv asupra acestora. De asemenea, o componentă importantă este implicarea părinților în activitățile școlii, alături de alți parteneri sau reprezentanți ai comunității locale. Sunt încurajate parteneriatele publice, cât și cele publice private, între unitățile de învățământ și ONG-uri sau/și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Activitățile pot fi organizate în cadru școlar sau extrașcolar, inclusiv în săptămâna „Școala Altfel”.

Exemple de activități:

 • Activități de cunoaștere și dezvoltare a coeziunii pentru elevi, cadre didactice.
 • Biblioteca vie, inclusiv cu victime ale violenței/ persoane care au fost condamnate, apoi reintegrate și reabilitate social;
 • Teatru forum;
 • Cluburi de filme/ documentare tematice;
 • Grupuri de sprijin pentru elevii implicați în situații de violență (elevii cu comportamente violente, elevii victime dar și elevii martori);
 • Vizite la tribunal, la muzeele închisorilor;
 • Activități de învățare între egali (peer education);
 • Activități artistice și sportive;
 • Concursuri tematice;
 • Campanii de conștientizare și sensibilizare;
 • Ateliere pentru susținerea familiilor în ceea ce privește exercitarea rolului lor educativ (în colaborare cu cadre didactice și cu alți parteneri);
 • Întâlniri ale elevilor și cadrelor didactice cu reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei, Serviciului pentru siguranța școlară, în vederea realizării unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violenței;
 • Participarea cadrelor didactice la activități de formare privind managementul/rezolvarea conflictelor și managementul clasei, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, promovarea cooperării, organizate în cadrul școlii, la CCD sau la parteneri;
 • Sesiuni de informare/instruire referitoare la aplicarea Procedurii de management a cazurilor de violență adresate personalului unităților de învățământ și chiar elevilor.

Care sunt criteriile generale de selecție?

Criterii generale de selecție sunt:

 • Formularul de înscriere este completat în întregime, sunt descrise nevoile preșcolarilor/ elevilor, activitățile propuse, rezultatele așteptate, echipa implicată, parteneriatele și cheltuielile necesare;
 • Activitățile propuse sunt adecvate pentru nevoile preșcolarilor/elevilor și se încadrează în obiectivele programului;
 • Desfășurarea activităților propuse este planificată în perioada noiembrie 2023 – mai 2024;
 • Bugetul solicitat este de maxim 4000 lei;
 • Cheltuielile și bugetul estimat sunt corelate cu activitățile propuse.

Care sunt criteriile specifice de selecție?

Criteriile specifice de selecție sunt:

 • Implicarea părinților în cel puțin o activitate a proiectului;
 • Inițiera a cel puțin un parteneriat cu ONG/ instituție publică / instituție privată.

Unde pot găsi informații suplimetare?

Pentru informații suplimentare accesați https://edu.ro/anti_violenta și Anexa 1OM 6631/2023

 

Ar putea fi un element grafic cu text care spune „MINISTERUL EDUCAȚIEI edu.ro/anti_violenta Obiective Crearea unui climat sigur, primitor și de susținere în Ècoală Îmbunătățirea relațiilor și coeziunii comunităț›ii școlare Încurajarea preșcolarilor/elevilor să raporteze faptele de violență și martorilor să adopte strategii de susținere a victimelor și descurajare comportamentelor violente ale autorilor Îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale ale preÈcolarilor/elevilor Conștientizarea consecințelor asociate săvârșirii faptelor de violență ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”

 

Ar putea fi o imagine cu text care spune „MINISTERUL EDUCAȚIEI edu.ro/anti_violenta violenta Sugestii de activități Activități de cunoaștere și dezvoltare a coeziunii colectivelor școlare Bibliotecă vie, teatru forum Cluburi de filme/documentare tematice Grupuri de sprijin pentru elevi Vizite tematice Activități artistice și sportive pentru dezvoltare personală și coeziunea grupului Concursuri tematice, campanii de conÈtientizare și de sensibilizare Ateliere pentru susținerea familiilor Întâlniri cu reprezentanți ai Poliției, ai Jandarmeriei, ai Serviciului pentru siguranță Ècolară Activități de formare pentru personalul Ècolii ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”