PREZENT! – Proiect educativ județean de consiliere pentru prevenirea și reducerea absenteismului școlar și a riscului de abandon școlar

Prezența școlară mărește considerabil șansele succesului academic și integrării socio-profesionale ulterioare a tinerilor, arată studiile realizate în acest sens.

În plină  eră a digitalizării rapide asistăm la o diverisificare și multiplicare a factorilor determinanți ai absenteismului și abandonului școlar pe fondul contextului socio-economic, cultural și profesional din ce în ce mai provocator, în care sistemul de învățământ trebuie să funcționeze. De aceea, preocuparea profesorilor consilieri școlari pentru prevenirea şi diminuarea absenteismului și abandonului şcolar rămâne o prioritate de maximă importanță.

Prin intermediul proiectului de față ne-am propus să creăm cadrul de organizare a serviciilor educaționale oferite de profesorii consilieri școlari, în colaborare cu echipele multidisciplinare din unitățile școlare ale județului, în vederea monitorizării elevilor care prezintă absenteism școlar justificat și nejustificat, și a celor care prezintă riscul părăsirii timpurii a școlii. De asemenea, prin prisma competențelor profesorilor consilieri școlari ne-am propus să aducem o contribuție în prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar, prin inițierea unor intervenții educaționale fundamentate științific.

Pentru a oferi un cadru larg și variat de acțiune și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice regăsite în fiecare unitate de învățământ, activitățile proiectului sunt organizate  pe 3 domenii tematice, specifice măsurilor 10, 11 și 12 din cadrul “Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii”, astfel:

 1) Dezvoltarea alfabetizării funcționale;

2) Asigurarea accesului la activități de consiliere individuală și de grup;

3) Îmbunătățirea atractivității și a relevanței învățământului profesional și tehnic.

 

Pentru fiecare dintre cele trei domenii tematice  sunt formulate următoarele obiective generale:

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1 PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 10:  Dezvoltarea alfabetizării funcționale

O1: adaptarea preșcolarilor/elevilor la mediul preșcolar/şcolar,

O2: adaptarea şcolii la nevoile elevilor,

O3: formarea de competențe cheie (a învăţa să înveţi;  relaţionare interpersonală şi competenţe civice;  spirit de iniţiativă şi antreprenoriat;  sensibilizare culturală şi exprimare artistică)

 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2 PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 11: Asigurarea accesului la activități de consiliere individuală și de grup

O4: desfășurare activități de informare asupra efectelor pe termen scurt și lung ale absenteismului școlar

O5: consilierea individuală a elevilor care aparțin grupurilor defavorizate

O6 : oferirea de asistență metodologică cadrelor didactice

O7: consilierea individuală a părinților, realizată față în față sau online

 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3 PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 12: Îmbunătățirea atractivității învățământului profesional și tehnic (ÎPT)

O8:  informarea elevilor/părinților/cadrelor didactice cu privire la  ÎPT realizată online

O9: orientarea carierei elevilor care provin din grupuri vulnerabile, realizată individual, online sau față în față