IA ATITUDINE, SPUNE STOP VIOLENȚEI ȘI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI ȘI ALTE SUBSTANȚE PSIHOACTIVE!

Campania ”Ia atitudine, spune STOP violenței și consumului ilicit de droguri și alte substanțe psihoactive!” se desfășoară în perioada 1 mai – 16 iunie, în toate unitățile de învățământ din județul Olt.

Activitățile din cadrul campaniei sunt desfășurate de către:

 • profesorii consilieri școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt
 • lucrătorii Biroului Siguranță Școlară și polițiștii de proximitate din cadrul Biroului Ordine Publică –Poliția municipiului Slatina în toate unitățile de învățământ din municipiul Slatina, în baza unui calendar comun al activităților
 • polițiștii de proximitate din cadrul polițiilor municipale și orășenești
 • polițiștii de ordine publică din mediul rural la unitățile de învățământ de pe raza de competență
 • polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității
 • reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Olt

Scopul campaniei: Prevenirea conduitelor violente în rândul elevilor, a consumului ilicit de droguri și alte substanțe psihoactive.

Elevii beneficiari primesc informaţii cu privire la formele şi modurile de manifestare a violenţei, efectele acestui fenomen în plan personal/social, psihic/fizic, juridic/pecuniar etc. Informațiile sunt sistematizate prin prezentarea unor studii de caz concludente și a unor recomandări preventive, adecvate categoriei de vârstă a beneficiarilor.

Elevilor le sunt prezentate diferite situaţii cu care se pot confrunta atât la şcoală cât și în alte medii pe care le frecventează şi li se solicită să prezinte modalităţi de rezolvare a acestora, soluții care să excludă actele de violenţă sau să prevină apariţia acestora.

De asemenea, elevilor din clasele gimnaziale  precum și elevilor din clasele liceale, le sunt prezentate informații în vederea conștientizării cu privire la efectele consumului de droguri și substanțe interzise și a riscurilor la care se expun în cazul traficului și consumului ilicit de droguri și substanțe cu efect psihoactiv.

 

Instituțiile partenere:

 • CONSILUL JUDEȚEAN OLT
 • INSPECTOTRATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN OLT
 • INSTECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT
 • CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT
 • CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG CRAIOVA
 • CONSILIUL JUDEȚEAN AL ELEVILOR OLT
 • UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL OLT