MATERIALE DE SUPORT SOCIO-EMOȚIONAL PENTRU PĂRINȚI

În loc de bravo!

Cum pot să îmi ajut copilul să depășească firicle

Modalități în care părinții își pot sprijini copiii în timpul pandemiei COVID-19

Inteligența emoțională

Cum îmi susțin emoțional copilul adolescent

Bucuria de a oferi – material pentru suport emoțional

Magazinul de biciclete (poveste terapeutică)

Școala de performanță (poveste terapeutică)

Paharul cu apă (poveste terapeutică)

Sfaturi în vreme de pandemie

Psihoeducație pentru părinți

Sănătatea emoțională a preșcolarului

Familia, mereu aproape (sfaturi pentru părinți)

Activități de coping pentru copii – material suport pentru parinti

Sfaturi pentru părinți

Comunicarea familie – școlă

Joc pentru dezvoltarea emoțională a copilului

Susține emoțiile adolescentului tău

5 metode prin care facem școala online mai prietenoasă

MATERIALE DE SUPORT SOCIO-EMOȚIONAL PENTRU CADRE DIDACTICE

Ana este la spital – activitate pentru stimularea comportamentelor empatice la preșcolari

Promovarea relațiilor armonioase în familie

Inteligența emoțională pentru cei mici și cei mari

Școala de performanță (poveste terapeutică)

Curcubeul (poveste terapeutică)

Emoțiile

Managementul emoțiilor disfuncționale

Sugestii pentru gestionarea situațiilor de cyberbullying

Tehnici de relaxare

Statuile emoțiilor – exercițiu de dezvolatre emoțională pentru preșcolari

Comunicarea eficientă (material suport pentru cadre didactice)

Cyberbullying (material suport pentru cadre didactice)

Siutații și emoții (fișă de lucru pentru activitatea de consiliere și orientare)

Comunicarea familie – școlă

Sănătatea emoțională a preșcolarului

Regulile clasei sau Cum să fim toleranți

Împreună pentru toleranță (material suport pentru cadre didactice)

Stresul poate fi depășit (material suport pentru cadre didactice)

Autoeficacitate și succes personal (material suport pentru cadre didactice)

Stima de sine la preșcolari -material suport pentru cadre didactice

MATERIALE DE SUPORT SOCIO-EMOȚIONAL PENTRU ELEVI

Mesajul profesorului consilier școlar pentru elevi, în contextul pandemiei COVID-19

Activități pentru diminuarea anxietății generate de situația de izolare

Comunicarea eficientă

Gândurile iraționale

Detectivul de emoții – activitate de consiliere psihopedagogică pentru elevii din clasa a II-a

Povestea lui Howard Kelly – poveste terapeutică

Bulgărel și planeta adulților – poveste terapeutică

De ce țipă oamenii unii la alții? – poveste terapeutică

Povestea măgărușului – poveste terapeutică

Sfatul potrivit – poveste terapeutică pentru adolescenți

Povestea broscuței – poveste terapeutică

Reziliența – sfaturi în vreme de pandemie. Activitate de consiliere și orientare pentru elevii din clasa a IX-a

Joc pentru autocunoaștere/intercunoaștere – Despre tine

Jocuri puzzle online – emoții (fericire, tristețe, frică, dezgust, surpriză)

Joc de puzzle pentru stimularea atenței concentrate – Eu și colegii mei în sala de clasă

Joc de puzzle pentru relaxare – Pisica

Setarea obiectivelor personale

Autocontrolul emoțional – activitate de consiliere psihopedagogică pentru elevii din clasa a V-a

Autoreglarea emoțională

Cum pot arăta că ascult pe cineva – exercițiu de ascultare activă pentru elevii de nivel gimnazial

Emoțiile, prieten sau dușman? – activitate de consiliere și orientare pentru elevii din clasa a II-a

Exercițiu de imagerie mentală

Inteligența emoțională – activitate de consiliere psihopedagogică pentru elevii de nivel liceal

Joc pentru dezvoltarea emoțională a copiilor – activitate de consiliere psihopedagogică pentru preșcolari

Promovarea relațiilor armonioase în familie

Provocări în vremuri de criză – autodisciplina și dezvoltarea caracterului. Activitate de consiliere psihopedagogică pentru elevii din clasa a VII-a

Sugestii despre cum ne putem separa de ceilalți, păstrându-ne echilibrul psihologic.

Tehnici de relaxare pentru elevi

Automotivarea

Despre noi

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei şi coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt.

Servicii educaţionale oferite:
•servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
•servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin centrele şi cabinetele logopedice interşcolare;
•servicii de orientare şcolara şi profesională a copiilor, elevilor, tinerilor cu cerinţe educaţinale speciale;
•servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
•servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;

Funcţii:
•de coordonare, realizare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale din judeţ;
•de monitorizare a evoluţiilor beneficiarilor serviciilor educaţionale menţionate;
•de informare şi documentare pentru toţi membrii comunităţii (cadre didactice, părinţi, copii, studenţi, autorităţi locale etc.);
•de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.


Principalele responsabilităţi:
•coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de structurile subordonate;
•participă la formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ;
•participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop;
•informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;
•informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
•realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
•evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice;
•realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor;


Ne adresăm următoarelor categorii de beneficiari:
•copiilor, elevilor, tinerilor;
•părinţilor sau aparţinătorilor legali ai copiilor;
•personalului angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul problematicii copiilor;
•membrilor comunităţii locale.

1 3 4 5